Category Archives: News & Announcements

ประกาศเรื่องเรียนปรับพื้นนักศึกษาใหม่ new


 

 

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

กำหนดการจัดการเรียนการสอน ปรับพื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์ และ วิชาภาษาอังกฤษ

ให้กับนักศึกษาใหม่ของสาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

ประจำปีการศึกษา 2558 นี้

ในวันที่ 7 – 27 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. (เรียน จันทร์ – ศุกร์)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ:

02-441-6081     ภายในวันและเวลาราชการ

 


 

 

 

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควต้า ในสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

เพื่อมุ่งพัฒนาภาษาอังกฤษและสร้างโอกาสอย่างมืออาชีพ โดยพร้อมรับมือกับประชาคมอาเซียน

สามารถเลือกสมัครได้ทั้ง โควต้าเรียนดี และ โควต้ากิจกรรมเด่น (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ก็ได้

โดยจะใช้วิธีการสอบคัดเลือกด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ณ คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดพร้อมสมัครออนไลน์ได้ที่หน้าเวปไซต์ของมหาวิทยาลัย (http://www.rmutr.ac.th/)

ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2557 หรือ สมัครด้วยตนเองที่คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา ได้ตั้งแต่วันที่

17 – 24 พฤศจิกายน 2557

 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 02-441-6081

หรือ อาจารย์นัท 088-909-2540, อาจารย์ท๊อป 081 -489-8388, และ อาจารย์แอร์ 083-544-8024

Facebook : InternationalRMUTR

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ “รอบรับตรงพิเศษ” ประจำปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบรับตรงพิเศษ ในสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

เพื่อเปิดโอกาสในการพัฒนาภาษาอังกฤษ และเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสสู่ประชาคมอาเซียน

รับสมัครพร้อมสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษได้ที่สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

ห้อง A311 ชั้น 3 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

ในวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2557 (ภายในเวลาราชการ) และประกาศผลสอบผ่านทางหน้าเว็บไซด์สาขาฯ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 02-441-6081

หรือ อาจารย์นัท 088-909-2540, อาจารย์ท๊อป 081 -489-8388, และ อาจารย์แอร์ 083-544-8024

Facebook : InternationalRMUTR