พันธมิตรในการจัดจำหน่ายสินค้า

 


                ในยุคการตลาด 3.0 อำนาจเป็นของผู้บริโภค โดยทั่วไปจะต้องมีคนกลางระหว่างบริษัทกับผู้บริโภคเสมอ คู่ค้าในช่องทางจัดจำหน่ายไม่ได้ทำหน้าที่กระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดสัมผัสลูกค้า บางครั้งผู้บริโภคกลับมีความรู้สึกว่า คู่ค้าในช่องทางจัดจำหน่ายสำคัญกว่าผู้ผลิต ผู้บริโภคมักมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจำหน่ายมากกว่าผู้ผลิต รู้สึกว่าผู้จัดจำหน่ายให้คำปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาให้ตนได้ ผู้ผลิตเพียงแต่ขายอุปกรณ์และสินค้าโภคภัณฑ์เท่านั้น ความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ในช่องทางจัดจำหน่าย แบ่งออกเป็น 4 ขั้น ขั้นแรก single channel stage คือ บริษัทมีช่องทางจำหน่ายเพียงอย่างเดียว สำหรับพื้นที่ที่ไม่ใหญ่โตมากนัก ซึ่งทีมงานขายของผู้จัดจำหน่ายเพียงรายเดียวสามารถรับผิดชอบได้ ขั้นสอง multi-channel stage คือ บริษัทขายสินค้าหลายรายและขายหลายช่องทาง โดยไม่มีการแยกประเภทสินค้า แบ่งกลุ่ม หรือหรือกำหนดพื้นที่ขายให้แต่ละราย การขายแบบนี้มักก่อให้เกิดเรื่องพิพาทระหว่างผู้จัดจำหน่ายกับช่องทางจำหน่ายอื่นๆ ขั้นที่สาม territory-based channel stage บริษัทจะแบ่งตลาดออกเป็นส่วนๆ ตามพื้นที่ ตามกลุ่มผู้บริโภคกำหนดขอบเขตและระเบียบให้คู่ค้าในช่องทางจัดจำหน่ายแต่ละรายปฏิบัติอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกัน ขั้นที่สี่ integrated multi-channel stage เป็นระบบที่มีการจัดแบ่งหน้าที่ให้ช่องทางจำหน่ายแต่ละช่องทาง การแบ่งงานกันทำให้ช่องทางจำหน่ายหลายๆแบบ สามารถร่วมมือกันในพื้นที่ segment ตลาดเดียวกันได้ โดยไม่แย่งกันเอง

 

เมื่อธุรกิจต้องเติบโต ความร่วมมือจึงเป็นเรื่องจำเป็น

Dell ปฏิวัติวงการธุรกิจคอมพิวเตอร์ด้วยโมเดลจัดจำหน่ายตรง ผู้บริโภคสามารถซื้อคอมพิวเตอร์ที่ผลิตตามสั่งและจัดส่งถึงที่ได้ Dell ติดต่อกับลูกค้าปลายทางโดยตรง ไม่ต้องผ่านคนกลาง กำไรทั้งหมดจึงเป็นของ Dell

 

com y

รูปที่1 ผู้บริโภคสามารถสั่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค และ คอมพิวเตอร์สำนักงานได้โดยตรงผ่านเว็บไซด์ของเดล

 

โมเดลธุรกิจแบบผลิตและขายเองของ Dell ประสบความสำเร็จอย่างสูง แต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไป เมื่ออัตราการเติบโตเริ่มชะงัก เป็นเพราะว่าตลาดสหรัฐอเมริกาเริ่มอิ่มตัวแล้ว

ผู้เชี่ยวชาญพยายามผลักดันให้ Dell ยอมรับผู้ค้าคนกลางเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในตลาดที่เติบโตเต็มที่ ผู้บริโภคมีทางเลือกมากมายและมีทางเลือกที่น่าสนใจกว่า ผู้บริโภคไม่นิยมซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ พวกเขาชอบการบริการอย่างใกล้ชิดจากพนักงานขายมากกว่าบริการไฮเทคผ่านทางอินเตอร์เน็ต ในปี2002 Dell ได้ทำการจัดจำหน่ายผ่านคนกลางมาเสริมโมเดลการจำหน่ายตรงของตน โดยเริ่มต้นขายผ่าน solution providers ที่ให้บริการแก่ลูกค้าแบบองค์กร Dell เริ่มต้นติดต่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้ค้าคนกลาง ทำให้ยอดขายของ Dell ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่เพิ่มขึ้น

 

คู่ค้าในช่องทางจัดจำหน่ายในยุคตลาด 3.0

                คู่ค้าในช่องทางจัดจำหน่ายเป็นหน่วยธุรกิจต่างๆที่ซับซ้อน มีทั้งบริษัท ผู้บริโภค และพนักงานรวมอยู่ด้วย บริษัทก็มีพันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และโมเดลธุรกิจ ขณะที่ผู้บริโภคมีความต้องการ ความอยากได้ที่ต้องได้รับการตอบสนอง คู่ค้าในช่องทางจัดจำหน่ายทำหน้าที่ขายสินค้าให้ผู้บริโภคซึ่งเป็นคนใช้สินค้า เป็นจุดติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภค คู่ค้าในช่องทางจัดจำหน่ายมีบทบาทสำคัญต่อการตลาด3.0 เนื่องจากเป็นทั้งผู้ให้ความร่วมมือ ผู้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม และพันธมิตรเชิงสร้างสรรค์

                ในยุคการตลาด 3.0 อำนาจเป็นของผู้บริโภค โดยทั่วไปจะต้องมีคนกลางระหว่างบริษัทกับผู้บริโภคเสมอ คู่ค้าในช่องทางจัดจำหน่ายไม่ได้ทำหน้าที่กระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดสัมผัสลูกค้า บางครั้งผู้บริโภคกลับมีความรู้สึกว่า คู่ค้าในช่องทางจัดจำหน่ายสำคัญกว่าผู้ผลิต ผู้บริโภคมักมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจำหน่ายมากกว่าผู้ผลิต รู้สึกว่าผู้จัดจำหน่ายให้คำปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาให้ตนได้ ผู้ผลิตเพียงแต่ขายอุปกรณ์และสินค้าโภคภัณฑ์เท่านั้น ความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ในช่องทางจัดจำหน่าย แบ่งออกเป็น 4 ขั้น ขั้นแรก single channel stage คือ บริษัทมีช่องทางจำหน่ายเพียงอย่างเดียว สำหรับพื้นที่ที่ไม่ใหญ่โตมากนัก ซึ่งทีมงานขายของผู้จัดจำหน่ายเพียงรายเดียวสามารถรับผิดชอบได้ ขั้นสอง multi-channel stage คือ บริษัทขายสินค้าหลายรายและขายหลายช่องทาง โดยไม่มีการแยกประเภทสินค้า แบ่งกลุ่ม หรือหรือกำหนดพื้นที่ขายให้แต่ละราย การขายแบบนี้มักก่อให้เกิดเรื่องพิพาทระหว่างผู้จัดจำหน่ายกับช่องทางจำหน่ายอื่นๆ ขั้นที่สาม territory-based channel stage บริษัทจะแบ่งตลาดออกเป็นส่วนๆ ตามพื้นที่ ตามกลุ่มผู้บริโภคกำหนดขอบเขตและระเบียบให้คู่ค้าในช่องทางจัดจำหน่ายแต่ละรายปฏิบัติอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกัน ขั้นที่สี่ integrated multi-channel stage เป็นระบบที่มีการจัดแบ่งหน้าที่ให้ช่องทางจำหน่ายแต่ละช่องทาง การแบ่งงานกันทำให้ช่องทางจำหน่ายหลายๆแบบ สามารถร่วมมือกันในพื้นที่ segment ตลาดเดียวกันได้ โดยไม่แย่งกันเอง
 

จากหนังสือ Market 3.0 ของ Phiilip Kotler

เรียบเรียง โดย ดร.มหชัย สัตยธำรงเธียร, อาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

Rajamangala International Business Administration Rattanakosin (RIBAR)


 

68 Responses to พันธมิตรในการจัดจำหน่ายสินค้า

 1. free casino games พูดว่า:

  casino games
  casino games
  casino online
  casino online
  real money casino

 2. payday loans online bad credit
  online loans for bad credit
  online loans for bad credit
  online loans

 3. payday loans no credit พูดว่า:

  payday loans online no credit check
  payday loans online no credit check
  payday loans online
  payday loans
  loans online

 4. casino online gambling
  best online casino games free
  casino games real money
  play casinos

 5. free casino games slot machines พูดว่า:

  free slots games
  slots games
  free casino games
  casino games slots
  free casino games slots

 6. casino online gambling พูดว่า:

  play casino games online
  casino g
  casino games for free
  casino online subtitrat

 7. online loans พูดว่า:

  payday loans online
  payday loans online
  payday loans no credit check
  payday loans
  loans online

 8. loans no credit check พูดว่า:

  payday loans online no credit check
  loans no credit
  payday loans online no credit check
  payday loans online no credit check
  loans no credit check

 9. absolutely free slots for fun พูดว่า:

  las vegas casinos free slots
  usa online slots real money
  casinos in michigan with hotels
  free casino games slots no download
  real money online

 10. viagra without prescription พูดว่า:

  generic cialis buy online
  viagra without prescription
  where can i buy cheap cialis

 11. online slots พูดว่า:

  casino online
  casino online
  online casino
  casino games
  casino games

 12. online gambling casino
  casino games free
  new usa online casinos 2017
  casino games roulette
  online casino no deposit bonus

 13. appetite suppressants that work พูดว่า:

  weightloss pills
  weight loss injections
  best weight loss supplement
  weight loss pills over the counter
  weight loss drug

 14. online loans for bad credit พูดว่า:

  payday loans online bad credit
  loans online instant approval
  get online loan fast
  best online loans instant approval

 15. buy viagra online พูดว่า:

  order viagra for men
  buy viagra online
  best site order viagra

 16. auto insurance quotes canada พูดว่า:

  auto insurance program
  auto insurance quotes comparison online
  cheap car insurance calculator
  cheap car insurance quotes

 17. kasino พูดว่า:

  casinos online
  online casino slots
  online gambling casino
  casino games slots
  online casino gambling

 18. online casinos 2016 พูดว่า:

  casino g
  casino g
  play casino games online
  casino games free

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


4 × five =